จำหน่ายและให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร , เครื่องพิมพ์ และอื่นๆ

ด้วยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี  

จำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์

ให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และ เครื่องพิมพ์

ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องพิมพ์ และบริการอื่นๆ


ผู้บริหาร

“เราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการ ธุรกิจการพิมพ์ดิจิตอล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบการบริหารการจัดการเอกสารด้วยนวัตกรรมใหม่ๆและสร้างสรรค์เพื่อมอบคุณประโยชน์ให้แก่คู่ค้าและบุคลากรของเรา”

คุณสุรชัย คัมภีระ
กรรมการผู้จัดการ
ทีมงานของเรา

Passion : การทำงานด้วยใจรัก จริงจัง สร้างสรรค์
Action : การตัดสินใจที่ชาญฉลาด และทันต่อเวลา
Teamplay :  การประสานงานกันอย่างคล่องแคล่วและคุ้นเคย
Ambition :  ความทะเยอทะยานที่จะปรับมาตรฐานตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ
Responsibility :  ความจริงใจที่จะทำในสิ่งที่ถูกที่ควร
Achievement : ความเพียรพยายามที่จะทำสิ่งที่ตั้งใจให้สำเร็จ