สินค้า

ยี่ห้อ : โตชิบา
รุ่น : 3008A
ฟั่งชั่นมาตราฐาน :

Copy, Print, Scan


ราคา : สั่งซื้อล่วงหน้า


คุณสมบัติ :

1. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 30 แผ่นต่อนาที (A4)
2. หน่วยความจำมาตรฐาน (RAM) 4 GB, และ HDD 320 GB ระบบ Self-Encrypting Drive (SED)
3. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 2400x600 dpi. with smoothing
4. รองรับสำเนาตั้งแต่ขนาด A6 – A3 ความหนาตั้งแต่ 52 – 256 แกรม และสามารถถ่ายลงบนกระดาษสี แผ่นใส กระดาษ
5. ปรับระบบย่อ-ขยายตั้งแต่ 50% - 400% และสามารถปรับเพิ่ม-ลดได้ครั้งละ 1%
6. สามารถถ่ายเอกสารกลับหน้า-หลังอัตโนมัติ (Duplex)
7. สามารถตั้งเวลาให้เครืองปิดชั่วคราวอัตโนมัติเมือไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานๆ (Energy Save) และพร้อมระบบ Super Sleep Mode ที่ช่วยประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายเมือไม่ได้ใช้งานเครืองโดยใช้ไฟเพียง 1 วัตต์
8. ระบบการจ่ายผงหมึกเป็นแบบหมุนเวียน Recycling Toner System 100% ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดมลภาวะโดยไม่มีกากหมึกเหลือทิ้งจากการใช้งาน
9. ระบบถ่ายข้ามหน้าเปล่าเอกสารกรณีถ่ายเอกสารหน้า-หลัง (Omit Blank Page) ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านกระดาษ สำเนา

สินค้าดูล่าสุด