สินค้า

ยี่ห้อ : โตชิบา
รุ่น : 4508A
ฟั่งชั่นมาตราฐาน :

Copy, Print, Scan


ราคา : สั่งซื้อล่วงหน้า


คุณสมบัติ :

1. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 45 แผ่นต่อนาที (A4)
2. หน่วยความจำมาตรฐาน (RAM) 4 GB, และ HDD 320 GB ระบบ Self-Encrypting Drive (SED)
3. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 2400x600 dpi. with smoothing
4. รองรับสำเนาตั้งแต่ขนาด A6 – A3 ความหนาตั้งแต่ 52 – 256 แกรม และสามารถถ่ายลงบนกระดาษสี แผ่นใส กระดาษ
5. ปรับระบบย่อ-ขยายตั้งแต่ 50% - 400% และสามารถปรับเพิ่ม-ลดไดครั้งละ 1%
6. ระบบการจ่ายผงหมึกเป็นแบบหมุนเวียน Recycling Toner System 100% ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดมลภาวะโดยไม่มีกากหมึกเหลือทิ้งจากการใช้งาน
7. ระบบถ่ายข้ามหน้าเปล่าเอกสารกรณีถ่ายเอกสารหน้า-หลัง (Omit Blank Page) ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านกระดาษ สำเนา
8. ระบบเลือกถ่ายเอกสารตามลักษณะต้นฉบับได ้ 3 แบบคือ TEXT, PHOTO และ TEXT/PHOTO
9. สามารถถ่ายจัดเรียงชุดสำเนาอัตโนมัติได้ถึง 999 ชุด (Electronic Sort) ทั้งแบบธรรมดาหรือแบบไขว ้ 90 องศา

สินค้าดูล่าสุด