ขอใบเสนอราคา

ใบเสนอราคา
ข้อชี้แจงในการขอใบเสนอราคา

ข้อมูลที่ท่านจะกรอกลงในแบบฟอร์มขอใบเสนอราคานี้ จะมีผลกับการคำนวณราคาและโปรโมชั่นพิเศษที่ท่านจะได้รับเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดและตรงกับความต้องการของท่านอย่าง แท้จริง โปรดระบุข้อมูลอย่างละเอียดและให้ตรงกับความเป็นจริง ท่านสามารถระบุความต้องการเพิ่มเติมใน ช่องล่างสุดได้ ในกรณีที่ต้องการ

เมื่อท่านกรอกข้อมูลและส่งเข้ามา ทีมงานฝ่ายขายจะได้รับข้อมูลของท่านในทันที และจะตอบกลับไปยัง Email ที่ท่านแจ้งไว้โดยเร็ว

หากท่านได้รับการตอบกลับที่ล่าช้า ระบบอาจเกิดขัดข้อง ให้แจ้งเข้ามาที่ 053-408558 ได้ภายในเวลา ทำการ 9.00 - 17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงประเภทสินค้าที่ต้องการ * (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

การใช้งาน/ขนาดกระดาษ *

รูปแบบที่ต้องการ *

ปริมาณการใช้งานขาวดำ (โดยเฉลี่ยต่อเดือน) *

ปริมาณงานสี (โดยเฉลี่ยต่อเดือน) *

ความเร็วของเครื่องที่ต้องการ *

ระยะเวลาที่ต้องการใช้บริการ *